Big Data

Big Data loodst schepen Rotterdamse haven binnen

Auteur: Kristian van Tuil

Door op een slimme manier data uit private en publieke bronnen te combineren kunnen scheepvaartbedrijven jaarlijks miljoenen euro's besparen op brandstofkosten. Informatiehandelaar Royal Dirkzwager registreert 200.000 scheepsbewegingen per jaar en laat van data honderden organisaties profiteren.

Veel gegevens zijn tegenwoordig vrij beschikbaar en door die te combineren met je eigen data kun je er vreselijk veel bruikbare informatie uit kunnen halen. Kijk bijvoorbeeld naar UPS dat zijn routes op deze manier veel efficiënter heeft gemaakt. Maar dit is niet voor iedereen direct beschikbaar, want het overzicht houden in al deze gegevens en deze op de juiste wijze interpreteren, combineren en verwerken tot waardevolle informatie, is echt vakwerk.

Het Nederlandse maritieme serviceprovider Royal Dirkzwager timmert in Europa aan de weg met het verzamelen en interpreteren van maritieme gegevens. Andy van Steijn, Team leader MLICT Shared Services van Royal Dirkzwager, licht toe hoe het bedrijf voorop loopt in informatievoorziening aan 800 organisaties. "Wij zijn in Europa het enige bedrijf dat op dit niveau informatie verzamelt en verkoopt."


Investeren in big data
Uit een IDC eindgebruikersonderzoek in de zakelijke markt in Nederland (2013) blijkt dat 27% van de ondervraagde bedrijven binnen een jaar wil investeren in het gebruiken van big data. Binnen 24% van de ondervraagde bedrijven hebben werknemers toegang tot het gebruik van big data. 20% van de bedrijven maakt gebruik van zogenoemde accelerated data warehouses of database appliances.

In Nederland maakt 28% van de bedrijven gebruik van machine-to-machine (M2M) 'fleet management'-applicaties of is van plan om deze applicaties binnen 3 jaar te implementeren. Logischerwijze maken bedrijven die deel uitmaken van de transportsector (69%) het meeste gebruik van deze applicaties; dit ligt boven het gemiddelde van 47% van andere sectoren zoals de financiële sector, overheid, industrie, detailhandel.

Voor meer informatie over big data analytics en the Internet of Things/M2M onderzoek van IDC in Europea.

Onvoorspelbare schepen

Dirkzwager verrijkt via het real-time analytische platform Apama informatie afkomstig van schepen met eigen data uit private en publieke bronnen om schepen daar waar nodig sneller (kost meer brandstof, maar verhoogt efficiency) en langzamer (bespaart brandstof) te laten varen naar en vanuit de haven van Rotterdam. "Dit Port Visit Monitoring systeem bespaart schepen tot 50.000 dollar per trip", vertelt Van Steijn.

In drukke havens als die van Rotterdam is het een constant komen en gaan van schepen. Hoewel je misschien zou verwachten dat de routes van schepen voorspelbaar zijn, is dit volgens Van Steijn allerminst het geval. "Dat geldt wel voor ferry's en 'feeders', maar niet voor de grote bulkschepen die misschien als bestemming Rotterdam hebben staan, maar onderweg kan de lading naar een andere haven worden verkocht", zegt hij. Ook komt het vaak voor dat schepen onderweg o.a. vanwege bunkeren vertraging oplopen.

Zo weet de haven van Rotterdam nooit precies wanneer een schip verwacht kan worden. Dankzij Port Visit Monitoring weten belanghebbenden waar het schip precies is, wanneer het verwacht wordt en kan men op actuele veranderingen anticiperen door bijvoorbeeld een andere ligplaats aan te wijzen of het schip bij drukte rond de loodspost en de terminal langzamer te laten varen.

Verrijkte informatie

Waar data tot twee jaar terug nog in aparte IT-silo's werd opgeslagen en soms zelfs alleen analoog beschikbaar was, heeft Royal Dirkzwager een flinke digitalisering doorgemaakt om systemen te integreren en tot een centrale opslag van gegevens van alle Nederlandse havens te komen. "We werken nog wel met een paar losse onderdelen, maar dat wordt uitgefaseerd. Binnenkort zal alles geautomatiseerd zijn", zegt Van Steijn.

Het systeem van Dirkzwager werkt kort samengevat als volgt: informatie komt vanaf schepen via een AIS router (een verplicht navigatie- en informatieapparaat voor de beroepsvaart) op Dirkzwagers Apama binnen. Vervolgens worden zones en events berekend en wordt deze informatie via een ESB via webservices en API's doorgespeeld aan afnemende partijen die daardoor van 72 uur van tevoren tot de aankomst capaciteit kunnen plannen. Dirkzwager verrijkt 24/7 de informatie in het Apama-systeem met onder andere vakkennis, met publiek beschikbare dynamische informatie over de status van een schip en met statische informatie over onder andere de bestemming van het schip.