Big Data

Data is de olie van de toekomst

Ruwe data geraffineerd tot waardevolle resultaten

Auteur: Melissa Fremeijer

Data wordt steeds meer gezien als de brandstof voor de hedendaagse kenniseconomie en -maatschappij. Traditioneel data-management, ofwel het berekenen van gemiddelden, sommaties en leggen van statische verbanden, is niet meer voldoende in een wereld waar de veranderingssnelheid alsmaar groter wordt.

Toch is voor het Europese bedrijfsleven nog niet duidelijk hoe data analytics het best kan worden toegepast en waar te beginnen. De vraag naar goed advies voor de juiste implementatie van data analytics neemt toe. Dit geldt ook voor de stroom aanbieders, de big data analytics-experts die hulp bieden bij het neerzetten van het juiste "boorplatform".

De IT-industrie is dynamisch en onderhevig aan veel veranderingen. Voor veel leidinggevenden in de IT is het een enorme uitdaging om met behulp van vernieuwde, convergerende technologieën te voldoen aan de steeds veranderende bedrijfscultuur en doelstellingen. De voornaamste ontwikkelingen in de IT, die zullen leiden tot groei en innovatie vinden plaats in het zogenoemde "3rd platform". Cloud, Mobility, Social Business en Big Data Analytics zijn de vier essentiële dragers waarop dit platform rust. De prognose is dat in 2014 bijna dertig procent van de IT-uitgaven wereldwijd - en zowat negentig procent van de groei in IT-uitgaven - afkomstig zullen zijn van dit "3rd Platform" en daarom zijn het cruciale aandachtsgebieden voor IT leveranciers en CIO's.

De rol van big data analytics

Het wereldwijde digitale universum in 2014 bestaat uit maar liefst 6 ZB (6 triljard terabytes); dit betekent dat het een groei heeft doorgemaakt van 50% ten opzichte van 2013 en die groei wordt voornamelijk veroorzaakt door de explosie van mobiele toestellen, applicaties, social media en het "Internet of Things", een ecosysteem waarbij alle eindpunten (vast en mobiel) met elkaar verbonden zijn Hieruit zullen steeds meer intelligente en industriespecifieke oplossingen voortkomen, alleen weet meer dan vijftig procent van de middel- tot grote ondernemingen in Europa nog niet hoe ze dit binnen de organisatie kunnen implementeren, zo blijkt uit onderzoek van IDC. Maar dit zal snel veranderen, omdat het IT- en business-management zich steeds meer realiseert dat adequaat beheer en real-time analyse van data een noodzakelijkheid is om te blijven groeien en vernieuwen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de Nederlandse bedrijven big data analytics wil gaan implementeren binnen een jaar. In 2012 lag dit percentage nog rond de twintig procent.

Dataoptimaal cloudplatform

Naarmate er meer duidelijkheid ontstaat over de manier waarop men ruwe data kan omzetten in waardevolle resultaten zullen meer bedrijven gaan inzetten op big data. We verwachten dat de wereldwijde uitgaven aan big data-technologieën en services met dertig procent zal toenemen tot een totaal van meer dan 14 miljard dollar. En omdat er steeds meer applicaties komen op het 3rd platform is het geen verrassing dat er in de groei een verschuiving te zien zal zijn van infrastructuur- en data managementlagen naar die van analytische instrumenten en applicaties. Om ontwikkelaars aan te trekken zullen de cloudaanbieders hun platformen daarom "dataoptimaal" moeten maken.

De komende 3 jaar zal het overgrote deel van de nieuwe "killer apps" op het 3rd platform "data intensief" zijn. Dit betekent een geweldige groei van datavolumes en/of real-time datastromen. In de strijd om ontwikkelaars en vernieuwers moeten cloud platform-aanbieders dus een rijke verscheidenheid aan "big data" services in het portfolio gaan opnemen.

Toename van Big Data Analytics Services

Voor het omzetten van ruwe data in waardevolle resultaten is het eerst nodig om de (juiste) data te vinden. Vervolgens moet men de data destilleren, raffineren, verwerken, opslaan en transporteren. Er zijn kortom een hoop deelprocessen nodig om data zinvol te maken. Er is dan ook een groot aantal bedrijven dat deze big data analytics services aanbiedt, velen via een cloudmodel. En de verwachting is dat er nog veel meer partijen in dit gat zullen springen, de komende drie jaar zal het aantal zelfs verdrievoudigen.

We zien op dit gebied een aantal gerenommeerde spelers sterk naar voren komen, zoals Accenture, IBM, Genpact, HP, Deloitte, PwC en Capgemini. Maar er zijn ook veel nieuwkomers op de markt zoals Fractal Analytics, Mu Sigma, Opera Solutions en AbsolutData Analytics. Tegelijk met de groei van het aantal aanbieders zal er een strijd ontstaan om het schaarse big data-talent. Daarnaast zullen alle partijen hun portfolio proberen te onderscheiden van de rest door nieuwe features en mogelijkheden.

Voor meer informatie en/of vragen neem contact op met auteur Melissa Fremeijer via Twitter @Mfremeijer of via email: mfremeijer@idc.com