Services

Big Data Analytics

Geen data om de processen, maar processen om de data

Auteur: Melissa Fremeijer

Een snel groeiende speler in de big data analytics services-markt van vandaag is Cognizant. Cognizant is opgericht in 1994 in New Jersey, US. Qua omvang en jaren van ervaring valt Cognizant dus ergens tussen de dominante van oudsher meespelende IT business consultants en de echte nieuwkomers.

Volgens Karthik Krishnamurthy, global business leader bij Cognizant, zijn er de laatse jaren op het gebied van big data analytics services vele ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot de rol die het vandaag de dag speelt.

Smart data

Natuurlijk wordt data analytics volgens critici enigszins overhyped. Zij wijzen erop dat we al decennia lang bezig zijn met data en de analyse ervan, en dat ontkent Kathik ook niet. Hij wijst er echter op dat de schaal en de bijbehorende methoden en technieken de laatste 7-8 jaar dramatisch zijn veranderd. Daarnaast spreekt hij liever van "smart data", omdat het niet zozeer gaat om de grote volumes maar om een intelligente manier van data verzamelen, monitoren en zinvol gebruik door consument en het bedrijfsleven.

Khartik benadrukt dat het van groot belang is om te kijken wat technologie voor het bedrijf kan doen. "De laatste paar jaar heeft er als het ware een verschuiving plaatsgevonden van traditioneel data management naar zogenoemd data analytics management", vertelt hij. "Eerst was er vooral vraag naar data gebaseerd op transacties, terwijl er nu meer wordt gevraagd naar data analytics die correlaties aangeeft." Het ultieme stadium daarbij wordt volgens hem bereikt als data analytics kan worden ingezet om de omzet te verhogen. Hierbij wordt gekeken hoe hoog de omzet is, waar deze uit bestaat, welke factoren een rol spelen bij een daling of stijging, welke factoren er nog meer zijn die leiden tot het genereren van omzet en hoe die positief kunnen worden beïnvloed.

Focus op industrie

Ook Cognizant levert data analytics services aan met een industriespecifieke focus. Zo wordt big data in de financiële sector voornamelijk gebruikt op het gebied van fraude, risk en compliance. In de investment banking sector draagt data analytics bij aan verbeteringen op het gebied van customer service en worden big data analytische systemen ingezet voor zogenoemde speed trading, voor het ultiem snel handelen en een uiteindelijk hogere winstmarge. In de industriële sector leidt big data tot pro-actief en dus efficiënter beheer van machinerie en fabrieksprocessen.

Maar ook in de levenswetenschappen en op vele terreinen in de medische wereld speelt big data analytics een steeds grotere rol. Door het gebruik van big data-technologieën kunnen miljoenen documenten worden gescand, bewaard, geïndexeerd, en worden doorzocht om sneller en inzichtelijker te handelen. Ook in de farmaceutische industrie leidt het gebruik van big data tot het sneller herleiden en begrijpen van ziektes en een beter en sneller proeftraject.

Toekomst van data analytics

Nu worden er vaak nog data analytics gebouwd om bestaande producten, bedrijfsprocessen en -modellen heen, maar dat is volgens Khartik niet de toekomst. In de volgens hem ultieme situatie zal het executive management zich moeten afvragen welke producten en welk business model gebouwd moeten worden om de data analytics heen; data wordt de basis. "Het zal niet meer zo zijn dat men zich afvraagt waarom de omzet is gedaald, maar waarom er omzet verloren is gegaan. Dit lijkt hetzelfde maar er is een wezenlijk verschil; het gaat dieper in op het functioneren van het businessmodel en de businessprocessen", stelt hij.

In de ogen van Khartik zijn er drie essentiële voorwaarden waaraan technologie moet voldoen: het moet simpel, snel en relevant zijn. Hij verwacht dat er over 15 a 20 jaar een omslagpunt bereikt wordt. "Dan zal analytics in bijna alle producten om ons heen geïntegreerd zijn. Dit betekent dat niet alleen dat alles en iedereen verbonden is aan het internet, maar dat real-time metingen, monitoren en analytics niet meer weg te denken zijn uit het leven van alledag."

Voor meer informatie over big data analytics onderzoek van IDC in Europa, kijk op IDC European Big Data and Analytics Solutions of neem contact op met auteur Melissa Fremeijer via Twitter @Mfremeijer of via email: mfremeijer@idc.com