Achtergrond

Geschreven door Jan Hein Bakkers

Cloud: de basis van het derde platform

Vrijwel alle bedrijven in Europa gebruiken, plannen of onderzoeken cloud computing. Door de adoptie van cloud zullen zij transformeren tot een gedeelde, dynamische, geautomatiseerde en "elastische IT organisatie" die geleverd wordt door een private, public of hybride cloud.

De potentiele voordelen van de adoptie van cloud zijn meervoudig: verbeterde prestaties van applicaties, hogere productiviteit, meer flexibilieit, kortere time to market, verbeterde operationele cost efficiency en betere innovatiemogelijkheden. Het is deze innovatie die in de ogen van IDC de grootste mogelijkheden biedt.

We staan aan het begin van wat IDC de "innovatiefase" van de het 3e platform noemt. Hierin verwachten we wereldwijd een vertienvoudiging van het aantal nieuwe cloud-gebaseerde cloud gebaseerde applicaties in de komende 5 jaar, doordat de reikwijdte van cloud zich uitbreid tot buiten de traditionele IT marketen. Dit zullen veelal innovatieve en ontwrichtende oplossingen zijn met de focus op een specieke branche.

Cloud zal daardoor een groter strategisch belang krijgen dan traditionele IT, omdat steeds meer bedrijven zelf een aanbieder van cloud gebaseerde diensten worden binnen hun eigen branche. Vele van hen zullen cloud platforms opzetten met innovatie communities eromheen. Hierdoor beperkt de rol van cloud zich niet langer tot te IT operatie, maar strekt deze zich uit tot de manier van concurreren in de eigen industrie.
Hoe ga je om met de cloud, wat zijn grote voordelen en waar moet je op letten.

IT compleet op z'n kop

Cloud is een enorme transformende factor die invloed heeft op alle facetten van IT aanbod, samenstelling en consumptie, voor alle verkopers en klanten in de ICT wereld. Digitalisering en transformatie naar gevirtualiseerde, on demand diensten van een provider leiden tot een snelle verandering van de interne IT omgeving, doordat de IT organisaties zich steeds vaker zo veel mogelijk probeert te gedragen als aanbieders van public cloud, in economisch opzicht, maar ook ten aanzien van zaken als service assurance en klanttevredenheid. IT besluitvormers zullen hierbij steeds verder moeten kijken dan pure automaterising, het traditionele domein van IT, naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van data management, betrokkenheid van medewerkers en klanten, testen en ontwikkelen van applicaties, etc.

Om organisaties te helpen begrijpen hoe zij progressie kunnen maken met de implementatie van hun cloud computing strategie, heeft IDC een maturity model ontwikkeld. In dit model heeft IDC 5 fases van cloud maturity geidentificeerd. Slechts organisaties in de meest geavanceerde fase kunnen de innovatiemogelijkheden van cloud volledig benutten door een hybride omgeving met naadloze toegang tot IT resources van interne en externe aanbieders. Om vooruit te komen met de cloud strategie zijn verandering nodig, niet alleen in technologie, maar ook qua personeel en processen.

Het managen van deze veranderingen is een van de grootste uitdagingen in het cloud traject. Daarnaast zullen bedrijven financieel en organisatorisch flink moeten investeren in het definieren van service-eisen en service levels, in aanvulling op architectuur, beveiliging en integratie.

De belangrijkste taak voor de CIO in de komende jaren is hierbij om in samenwerking met alle geledingen binnen de organisatie een holistische visie te ontwikkelen en te implementeren voor een NG IT architectuur, welke niet alleen gebruik maakt van de mogelijkheden van cloud, maar ook van technologieƫn zoals big data, mobile en social.

Beveiliging is hier een aandachtspunt

Uit recent IDC onderzoek blijkt dat beveiliging onverminderd het belangrijkste punt van zorg van bedrijven die gebruiken van cloud. Beveiligingseisen zullen, samen met de prestatie-, en compliance-eisen, een hoofdrol moeten blijven spelen in de afweging tussen private cloud, public cloud en traditionel IT omgeving die bedrijven steeds vaker per applicatie zullen maken. De meeste organisaties zien beveiliging als een gedeelde verantwoordelijkheid van klant en leverancier.

Om tegemoet te komen aan deze zorgen kunnen organisaties steeds vaker gebruik maken diensten die de veiligheid vergroten. Voorbeelden hiervan zijn cloud encryptie technologiƫen, maar ook de groeiende aandacht voor cloud connectiviteitsdiensten, waarbij toegang tot de cloud via het publieke Internet wordt vervangen door een privebrug tussen het bedrijfsnetwerk en het datacenter van de cloudaanbieder.